Make your own free website on Tripod.com

Adı Soyadı                 Mehmet Akif Somdaş

Ünvanı                        Yardımcı Doçent Doktor

Görev Yeri                 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı

                                   e-mail: somdas@erciyes.edu.tr

                                   Faks:  (0352)  437 91 64

                                   Tel   : (0352)  437 49 01 => 21 425  

Özgeçmişim               1969 yılında Kayseri'de doğdum, 1984’te TED Kayseri Kolej Vakfı Özel Lisesi orta kısmından, 1987’de Kayseri Fen Lisesinden, 1994'de Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü'nden mezun oldum. 1994-95'de Kayseri'de Pratisyen Hekimlik yaptım. 1995'te Erciyes Üniversitesi KBB Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak başladım. Mayıs-2000'de, Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ yönetimindeki “Kemoterapi Alan Hastalarda Endoskopik Nazal Bulguların Radyolojik ve Mikrobiyolojik Parametrelerle İlişkisi” konulu tez ile, KBB uzmanı oldum. Eylül -2000’de Ağrı Asker Hastanesinde bedelli askerlik hizmetini tamamladım. Aralık-2000’de SSK Sivas Bölge Hastanesinde göreve başladım. Haziran-2002’de Erciyes Üniversitesi KBB Anabilim Dalı'na öğretim görevlisi olarak atandım.

 

Yabancı Dilim            İngilizce;           UDS’de           90.00   (Mart   ‘03)

                                                                       KPDS’de        81.00   (Mayıs ‘02)

                                                                       KPDS’de        87.00   (Kasım’94)

 

 

İlgi alanlarım             Otoloji, Rinoloji, Baş & Boyun Cerrahisi

 

 

 

Gözlemci olarak bulunduğum diğer klinikler

      1. Mass. Eye & Ear Infirmary, Boston / Massachusetts, Temmuz 2000.

 

 

Üyesi olduğum dernekler

  1. Otorinolarengoloji Yardımlaşma Derneği, Kayseri
  2. Europian Rhinologic Society
  3. Otoloji Nörotoloji Derneği
     

YURT DIŞI YAYINLAR

 

  1. Somdas MA, Ketenci I, Unlu Y, Canoz O, Guney E. Extranasopharyngeal Angiofibroma Originating from the Nasal Septum: Case Report. Otolaryngology Head Neck Surgery (Baskıda)
  2. Somdas MA, Ketenci I, Bicer S, Senturk M, Güney E.

Castleman’s Dısease as an Unusual Neck Mass: Case Report.

Ann Otol Rhinol Laryngol 2004:459-461

 

3.      Ozkiris A, Evereklioglu C, Kula M, Somdas M, Erkilic K, Coskun A.

Tc-99m HMPAO brain SPECT in linear nevus sebaceous syndrome A Case Report: Clinical and Radiological Evaluation

Annals of Nuclear Medicine, Vol 17, No. 8, 703-706, 2003

 

4.      Yigitbasi OG, Guney E, Kontas O, Somdas MA, Patiroglu T.

Alveolar Soft Part Sarcoma:  Report of a Case Occurring in the Sinonasal Region

Int Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (Baskıda)

 

  1. Somdas MA, Senturk M, Ketenci I, Erkorkmaz U, Unlu Y.

Efficacy of Bupivacaine for Post-Tonsillectomy Pain:  A New Study Design.

Int J Ped Oto (Baskıda)

 

 

 

 

YURT İÇİ YAYINLAR

1.      Ünlü Y, Yiğitbaşı G, Somdaş M. Sekretuvar otitis media tedavisi. Erciyes Tıp Dergisi 212-217, 1996.            

 

2.      Ünlü Y, Doğan H, Yiğitbaşı OG, Somdaş M, Emiroğlu A. Periferik fasiyal paralizide üst göz kapağına altın plak yerleştirilmesi: Farklı bir teknik. Erciyes Tıp Dergisi  266-271, 1998.

 

3.      Ünlü Y, Merhametsiz A, Alper M, Koç N, Yiğitbaşı G, Somdaş M: Tavşanlarda sinüs ostiumunun deneysel akut sinüzit üzerine etkisi: Bakteriyel ve histopatolojik çalışma. Hipokrat 72: 13-18, 1998.

 

4.      Yiğitbaşı OG, Güney E, Unur E, Ekinci N, Somdaş M. Boyun Ana Vasküler Yapılarında Varyasyonlar: Vaka Takdimi. Hipokrat  Dergisi  2-3, 1999.

 

5.      Somdaş M, Yiğitbaşı OG, Ayyıldız Ö, Kutluhan A, Özer V, Güney E. Baş boyun kanserleri için hasta kayıt ve izleme formu. Hipokrat  Dergisi  28-29, 1999.

 

6.      Yiğitbaşı OG, Soysal V, Patıroğlu T, Somdaş M, Güney E. Baş Boyun Kanserli Hastalarda Kan T lenfosit Alt Grupları, NK ve Total lenfosit seviyelerinin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması. Hipokrat  Dergisi  30-33, 1999.

 

TEBLİĞLER

1.    Ünlü Y, Doğan H, Yiğitbaşı G, Somdaş M, Emiroğlu A. Periferik fasiyal paralizide üst göz kapağına altın plak yerleştirilmesinde farklı bir teknik. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  23-27 Eylül 1997, Antalya.

 

2.        Ünlü Y, Emiroğlu A, Alper M, Koç AN, Yigitbaşı G, Somdaş M. Tavşanlarda sinüs ostiumunun deneysel akut sinüzit üzerine etkisi: Bakteriyel ve histopatolojik çalışma. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  23-27 Eylül 1997, Antalya.

 

3.        Yiğitbaşı OG, Somdaş M, Alper M, Balkanlı S, Ünal A, Güney E. İleri evre larinks epidermoid karsinomlarında indüksiyon kemoterapisi sonrası makroskobik klinik cevap ve histolojik malignansi skorları farklılıkları. Kulak Burun Boğazda Son Gelişmeler Sempozyumu, İst. Ün. Tıp. Fak. 24-27 Mayıs 1998, İstanbul.

 

4.        Tekalan ŞA, Ketenci İ, Ünlü Y, Külahlı I, Erkılıc K, Somdaş M. Orbital complications of sinusitis. XXIX. Symposıum Internatıonal 30 Haziran-1 Temmuz 1998, Cenevre İsviçre

 

5.        Somdaş M, Yiğitbaşı OG, Ayyıldız Ö, Kutluhan A, Özer V, Güney E. Baş boyun kanserleri için hasta kayıt ve izleme formu. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  23-27 Eylül 1997, Antalya.

 

6.        Çağlı S, Somdaş M, Ketenci İ, Ünlü Y, Şenturk M, Yüce İ: Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  04-09 Ekim 2003, Antalya.

 

7.        Tuncer E, Ketenci İ, Somdaş M; Hasta Görüntülerinin Alınmasında, Arşivlenmesinde, Sunu Ve Yayın İçin Kullanılmasında Temel Prensipler, 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  04-09 Ekim 2003, Antalya.

 

8.        Yüce İ, Somdaş M, Ketenci İ, Tuncer E,  Ünlü Y; İleri Yaşlarda Görülen Adenoid Vejetasyonlar, 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  04-09 Ekim 2003, Antalya.

 

9.        Ketenci İ, Yüce İ, Somdaş M, Güney E, Çağlı S, Şentürk M; Derin Boyun Enfeksiyonları : 37 Vakanın Sonuçları, 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  04-09 Ekim 2003, Antalya.

 

10.    Ketenci İ, Öktem S, Ünlü Y, Somdaş M, Tucer B, Rinosinüzit Sonucu Gelişen Kafaiçi Komplikasyonlar, 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  04-09 Ekim 2003, Antalya.

 

11.    Ünlü Y, Ketenci İ, Somdaş M, Tuncer E, Çağlı S; Rinoplasti ve Septorinoplasti Sonuçlarımız  (141 Vakanın Değerlendirilmesi), 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,  04-09 Ekim 2003, Antalya.

 

 

KONUŞMACI OLDUĞUM KONFERANSLAR

1.        Otitler , Bölgesel Eğitim Toplantısı, 12 Ekim 2002, Nevşehir

2.        Otitler , Bölgesel Eğitim Toplantısı, 19 Ekim 2002, Kırşehir

3.        Üst ve Alt Solunum Yollarında Sefuroksim Aksetil Etkinliği, ANKEM Derneği, Cerrahi İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı,  18-20 Nisan 2003, Kayseri.

4.        Antibiyotik Dışı Sinüzit Tedavisi, 1. Üst Solunum Yolu İnflamasyonları Sempozyumu Şubat 2004, Kayseri